ประกาศ เรื่องพิจารณารายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการ รถบรรทุก (ดีเซล)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่องพิจารณารายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งห้องโดยสาร จำนวน 1 คัน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

Additional information