ประมวลภาพพีธีการมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

พีธีการมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

จัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยมีนายบุญปลูก บุญอาจ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธาน

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

รบใบประกาศนยบตร 200305 0005รบใบประกาศนยบตร 200305 0001รบใบประกาศนยบตร 200305 0018รบใบประกาศนยบตร 200305 0154

Additional information