การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 อกท.หน่วยกำแพงเพชร

การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 อกท.หน่วยกำแพงเพชร

นายบุญปลูก บุญอาจ เป็นประธานเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การประชมสมยสามญ 200305 0001การประชมสมยสามญ 200305 0005

การประชมสมยสามญ 200305 0037การประชมสมยสามญ 200305 0119

Additional information