ประกาศวิทยาลัย รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

ประกาศวิทยาลัย รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

โปรดดาวน์โหลดเอกสารแนบ