ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักราชการ สาขาวิชาสัตศาสตร์และสัตวรักษ์ 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักราชการ สาขาวิชาสัตศาสตร์และสัตวรักษ์ 1 อัตรา

ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสสาขา 408 สาขาวิชาสัตศาสตร์หรือสตวรักษ์ 

จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-25 กันยายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา เช้า 8.30น. ถึง 12.00น. และ บ่าย 13.00น. ถึง 16.30น.

ดาวโหลดเอกสารแนบเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่