ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ดาวโหลดเอกสารแนบ