ประกาศวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

ประกาศวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

ตำแหน่ง คนงานกิจการเกษตร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา โดยสัญญาจ้าง  1 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 กันยายน 2564

คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่านรายละเอียดเพิ่ม