การจ้างงาน

Title Created Date
ประกาศวิทยาลัย รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 19 August 2020
ประกาศวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 14 August 2020
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักราชการ 24 July 2020
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน 22 July 2020
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักราชการ สาขาวิชาสัตศาสตร์และสัตวรักษ์ 1 อัตรา 02 July 2020
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ 6) 04 March 2020