แผนกอุตสาหกรรม

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางรสสุคนธ์ แย้มดี 

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุขศิริ อินจันทร์ 

ครูชำนาญการ

นางสาววันทนีย์ สีทา 

พนักงานราชการ ครู