แผนกวิชาช่างกลเกษตร

ครูกิตติภณ ประไพภักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้าแแผนกวิชาแผนกช่างกลเกษตร

ว่าที่ร้อยตรีธเตร แต่งาม
ครู คศ.1


นายพงษ์ศักดิ์ พวงอุดม 
ครูผู้ช่วย


นายสิทธิกร ใสสะอาด 
พนักงานราชการ