ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ 6) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยสัญญาจ้าง ๑ ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ 16 มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คลิกเพื่อดาวโหลดรายละเอียด