ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักราชการ สาขาวิชาสัตศาสตร์และสัตวรักษ์ 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักราชการ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสสาขา 408 สาขาวิชา สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์

จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา

โปรดคลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสารรายละเอียด