ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน

ตามประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการบริหารงานทั่วไป (ครู) 1อัตรา

เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในส่วนคุณสมบัติเฉพาะตำแน่ง จึงยกเลิกประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เมื่อดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะออกประกาศการรับสมัครอีกครั้ง

ดาวโหลดเอกสารแนบ

Additional information