ฝ่ายบริหาร

คณะผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

 

1

 

244659711 293076799316310 9189202105523731656 n

นายพิทยา แย้มดี 

ครู คศ.3 

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการในฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

244459268 705670254168887 2167426744181438789 n

นางอรนุช อยู่ยอด

ครู คศ.2

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการในฝ่ายวิชาการ

 

123548717 398599094510190 21196248539916668 n

 นางจิรประภา  เจริญศิลป์

 ครู คศ.2

 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษ

244495988 257742449601116 2011707350123959749 n

 นางรสสุคนธ์  แย้มดี

 ครู คศ.2

 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ