คณะผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

IMG 0193-removebg-preview

นายบุญปลูก   บุญอาจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

นายสุกิจ   มาลัยรุ่งสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


ครูเชาวฤทธิ์   ชุมภู
ทำหน้าที่แทน รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา