การจัดกีฬาสีภายใน KPA เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นายภูเชศ มณีรัตน์
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน KPA เกมส์
ประจำปีการศึกษา 2561
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
ดาวน์โหลดภาพ...ที่นี่

 1070536 1070692

 1070696 1070693

Additional information