ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด 04/08/65 04 August 2022
ประกาศ พิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุด วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จำนวน 1 ชุด (แก้ไขครั้งที่ 3) 27/07/2565 27 July 2022
ประกาศ พิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุด วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จำนวน 1 ชุด (แก้ไขครั้งที่ 2) 19/07/65 19 July 2022
ประกาศ พิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุด วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จำนวน 1 ชุด 05/07/2565 05 July 2022
ประกาศ พิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุด วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 23/06/2565 23 June 2022
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565(ครั้งที่5) 03/02/65 03 February 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 31/01/65 31 January 2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครู 26/01/65 26 January 2022
ประกาศรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 5) 20/01/65 20 January 2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2(สัมภาษณ์) 20/01/65 20 January 2022