Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 23 June 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) 17 June 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารักการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 June 2021
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมครั่งที่1) 02 June 2021
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 31 May 2021
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 25 May 2021
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 18 May 2021
ประการผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 5) 17 March 2021
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่3) 26 January 2021
ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 26 November 2020