ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565(ครั้งที่4)30/11/64 30 November 2021
ประกาศรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 4) 18/11/64 18 November 2021
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565(ครั้งที่3) 18 November 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่3) 16/11/64 16 November 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด 16/11/2564 16 November 2021
ประกาศ พิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุด วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จำนวน 1 ชุด 10/11/2564 10 November 2021
ประกาศรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3) 03/11/64 03 November 2021
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) 31/10/64 31 October 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 27/10/64 27 October 2021
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่2) 08_10_64 09 October 2021