ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมครั่งที่4) 06 October 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/09/2564 01 October 2021
ประกาศพิจารณ์ปรับปรุง (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ (TOR) รายการชุดวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย(ปรับปรุง)22/09/2564 22 September 2021
ประกาศพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (TOR) รายการชุดวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 09/09/2564 09 September 2021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 23 June 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ส่วนที่ 3 (สัมภาษณ์) 17 June 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารักการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 June 2021
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมครั่งที่1) 02 June 2021
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 31 May 2021
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 25 May 2021