Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565(ครั้งที่4)30/11/64 30 November 2021
ประกาศรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 4) 18/11/64 18 November 2021
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565(ครั้งที่3) 18 November 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครั้งที่3) 16/11/64 16 November 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด 16/11/2564 16 November 2021
ประกาศ พิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุด วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จำนวน 1 ชุด 10/11/2564 10 November 2021
ประกาศรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3) 03/11/64 03 November 2021
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) 31/10/64 31 October 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 27/10/64 27 October 2021
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่2) 08_10_64 09 October 2021