การจัดซื้อ-จัดจ้าง

Title Created Date
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพืชศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 25 November 2020
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 March 2020
ประกาศวิทยาลัย ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) งานก่อสร้างอาคารแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ปีงบประมาณ 2563 13 March 2020
ประกวดราคาซื้อโครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4000 ซีซีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 17 February 2020
ประกาศ เรื่องพิจารณารายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) 11 February 2020
ขอบเขตงาน (TOR) ซื้อชุดปฏิบัติการวิชาแทรกเตอร์และจักรกลเกษตร 25 December 2018
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการวิชาแทรกเตอร์และจักรกลเกษตร 25 December 2018