Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
กิจกรรมวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรม

Title Created Date
กิจกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร จัดกิจกรรมลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย 24 November 2023
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อร่วมกับจัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น การทำช้างไทยสมุนไพร 08 November 2023
กิจกรรม บริจาคโลหิต 7/11/2023 07 November 2023
กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ต.ค. 15 October 2021
การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 อกท.หน่วยกำแพงเพชร 05 March 2020
ประมวลภาพพีธีการมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 05 March 2020
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 14 December 2019
กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 21 June 2019
การจัดกีฬาสีภายใน KPA เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 08 July 2018