Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
Buy Spamming Tools, Shells, web shell, RDP, SSH, cPanel
ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด 16/11/2564 16 November 2021
ประกาศ พิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุด วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จำนวน 1 ชุด 10/11/2564 10 November 2021
ประกาศรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 3) 03/11/64 03 November 2021
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) 31/10/64 31 October 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 27/10/64 27 October 2021
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่2) 08_10_64 09 October 2021
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติมครั่งที่4) 06 October 2021
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/09/2564 01 October 2021
ประกาศพิจารณ์ปรับปรุง (ร่าง) คุณลักษณะครุภัณฑ์ (TOR) รายการชุดวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย(ปรับปรุง)22/09/2564 22 September 2021
ประกาศพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (TOR) รายการชุดวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 09/09/2564 09 September 2021