ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักราชการ

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

รหัสสาขา 408 สาขาวิชา สัตวศาสตร์หรือสัตวรักษ์

จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา

ดาวโหลดเอกสารแนบเพื่ออ่านเพิ่มเติม

Additional information